Uutiset

Kuntaliitto: VM:n ehdotus heikentäisi peruspalveluita

Kuntaliiton mukaan valtiovarainministeriön budjettiesitykseen sisältyvät kunnallisverojen ja kuntien yhteisövero-osuuksien leikkaukset heikentävät kunnallisia peruspalveluita. Esitykset murentaisivat edelleen kuntien verotusoikeutta tilanteessa, jossa kuntien verotulot ovat muutenkin vähentymässä, Kuntaliitto huomauttaa.Teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestö TT on tyytyväinen valtiovarainministeriön esitykseen tuloveron kevennyksistä, sillä ne tukevat järjestön mukaan kotimaista kysyntää ja työllisyyttä. TT:n mukaan tuloveronkevennysten jatkaminen on perusteltua nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa.Myös Kaupan Keskusliiton toimitusjohtaja Guy Wires on tyytyväinen esitettyyn tuloveron kevennykseen. Kotitalouksien ostovoiman kasvu 3-4 prosentilla loisi edellytyksiä luoda uusia työpaikkoja kaupan alan yrityksiin, Kaupan Keskusliitto on laskenut.