Uutiset

TT: Julkinen teknologiarahoitus kasvu-uralle

Julkinen teknologiarahoitus on palautettava kasvu-uralle, esittää Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto TT ensi vuoden talousarvioesitystä pian valmistelevalle valtioneuvostolle.Teollisuuden uudistumistarve ja Suomen kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttävät, että valtion varoja suunnataan teknologian kehittämiseen, liitto sanoo. Myös luonnontieteellisten ja teknisten alojen koulutuksesta ja tutkimuksesta on huolehdittava.TT:n mukaan on huolestuttavaa, että julkisen teknologiarahoituksen kasvu on pysähtynyt viime vuosina. Valtion panostus teknologiaan on ollut TT:n mukaan myös teknologiarahoituksen kasvuvaiheessa Suomessa selkeästi pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin.Julkisen rahoituksen ehtymisellä on kielteinen vaikutus myös yksityisen sektorin panostushalukkuuteen ja -edellytyksiin, työnantajaliitto arvioi.