Uutiset

Dromberg kasvattaisi kulttuuribudjettia

Kulttuuriministeri Kaarina Drombergpitää tärkeänä sitä, että alueelliseen taiteen tekemiseen ohjautuu riittävästi voimavaroja. Dromberg sanoo Satakunnan Kansalle antamassaan haastattelussa pitävänsä hyvänä tavoitteena, että valtion kulttuuribudjetti kasvatettaisiin asteittain 0,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.- Tavoite on hyvin tiukka, mutta pidän hyvin tärkeänä, että sen toteutuminen saadaan alkuun, sanoo Dromberg.Dromberg ilmaisee tukevansa taide- ja taitelijapoliittisen toimikunnan ohjelmaesitystä, jossa resurssien lisäämistä ehdotettiin. Valtiovarainministeriön mahdolliseen nihkeyteen Dromberg suhtautuu levollisesti, sillä hän näkee kulttuurin tukemisella olevan myös elinkeinopoliittista merkitystä.- Kulttuuri on myös ammatti. Elinkeinona se vahvistaa maan kilpailukykyä.