Uutiset

Tekniikka auttaa myös psykiatriassa

Tekninen kehitys avaa uusia näkymiä myös psykiatristen sairauksien hoitoon. Esimerkiksi depression on todettu aiheuttavan tiettyjä muutoksia aivotoimintaan. Sairauksien näkyminen aivotoiminnassa auttaa hoitamaan esimerkiksi depressiota alusta asti tehokkaammin.Asiaa käsiteltiin Turussa psykiatrien kongressissa.Psykiatrian ei kuitenkaan uskota muuttuvan täysin tekniseksi. Asiantuntijoiden mukaan aivojen kuvaus voi auttaa perusdiagnostiikassa ja sopivan lääkityksen löytämisessä, mutta sairautta kokemuksena ei voida mitenkään teknisesti kuvata. Siksi potilaan ja psykiatrin välinen vuorovaikutus tulee säilymään tärkeimpänä hoidon elementtinä.Kongressissa psykiatriaa tarkastellaan ensimmäisen kerran filosofisesta näkökulmasta. Uudet tutkimustulokset pakottavat miettimään uudelleen, mitä esim. käsite persoonallisuus tarkoittaa.