Uutiset

Terveysprojektin rahat jakoon piireille

Terveysprojektin yhteydessä sovittu lisärahoitus hoito- ja tutkimusjonojen purkamiseen jaetaan sairaanhoitopiireille niiden arvioitujen tarpeiden mukaan. Hallitus antoi torstaina asetuksen joka määrittelee millä perustein 25 miljoonan euron lisärahoitus jaetaan.Keskimäärin lisärahoitusta tulee 4,85 euroa asukasta kohden. Avustuksen suuruus vaihtelee 4,21 eurosta asukasta kohden Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 5,76 euroon Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. Valtionavustuksia piirit saavat hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä. Tutkimus- ja hoitojonojen purkaminen halutaan saada nopeasti käyntiin, joten avustus on määrä maksaa ennakkoon kahdessa erässä, ensimmäinen erä lokakuussa tänä vuonna, toinen vuoden 2003 alussa.