Uutiset

Viestintäpalveluista valitetaan yhä useammin

Yhä useampi viestintäpalveluiden käyttäjä tuntee tulevansa petetyksi. Kuluttajaviranomaisten mukaan valitusten lisääntyminen paljastaa, että kuluttajien tarpeiden huomioon ottaminen on vasta alussa.Esimerkiksi Espoon kaupungin kuluttajaneuvontaan on alkuvuonna tullut yhteensä yli 300 tietokoneita, matkapuhelimia, internetiä tai puhelinpalveluja koskevaa yhteydenottoa. Määrä on noin kymmenesosa kaikista yhteydenotoista.Tyypillisiä ongelmia viestintäpalveluissa ovat internetliittymien asennuksen viivästyminen, tietokoneiden käyttöohjeiden puutteellisuus ja suuret puhelinlaskut.Kuluttajaviraston mukaan erityisen ongelmallista on viestintätoimijoiden suuri määrä, jolloin vastuu pirstaloituu.Viestintäpalveluiden ongelmiin puututaan uudessa viestintämarkkinalaissa, joka on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn kesän jälkeen.