Uutiset

Asiantuntijat pohtivat Kotkassa metsien inventoinnin kehittämistä

Maailman metsien inventointia varten tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa uutta tietoa. Metsäinventoinnin kehittämistä pohditaan tällä viikolla Kotkassa järjestettävässä kansainvälisessä asiantuntijakokouksessa.Viimeksi maailman metsät inventoitiin vuosituhannen vaihtuessa. Metsäalan sekä puuston laadun ja määrän tietojen lisäksi jatkossa tarvitaan tietoa metsistä hiilinieluina, metsien monimuotoisuudesta, metsävarojen käytöstä ja metsätalouden markkinoista.Uutta tietoa käytetään kehitettäessä metsien hoitoa ja käyttöä erilaisiin tarpeisiini. Niitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastomuutoksen lieventäminen.Kotkan kokouksessa kehitetään strategioita ja menetelmiä seuraavaa maailman metsien inventointia varten. Suurimpana haasteena on kansallisten ja kansainvälisten tietotarpeiden yhdistäminen.