Uutiset

Kysely: Nuoret suhtautuvat ammattiliittoihin myönteisesti

SAK:n teettämän mielipidetutkimuksen mukaan nuorten käsitys ammattiliitoista on myönteinen. Kolme neljästä haastatellusta nuoresta oli sitä mieltä, että ammattiliittoon kannattaa kuulua, koska se puolustaa työntekijän oikeuksia työelämässä. Seuraavaksi tärkeimpiä syitä liittyä ammattiliittoon olivat ansiosidonnainen työttömyysturva sekä ammattiliiton kautta saatava tieto omista oikeuksista työelämässä.SAK:n Taloustutkimuksella teettämä kysely tehtiin helmi-maaliskuussa hieman yli 2000:lle 17-29-vuotiaalle.Tutkimuksen mukaan nuorten pääasiallinen syy olla kuulumatta liittoon on se, että liittyminen ei ole vielä tullut ajankohtaiseksi. Tiedon puute on syynä noin kolmannekselle. Joka kolmas ei osaa edes sanoa, millaisia mielikuvia ay-liike herättää. Kolme prosenttia nuorista vastustaa ammatillista järjestäytymistä periaatteessa.