Uutiset

Työryhmä: Porrastettu suojeluohjelma Etelä-Suomen metsiin

Ympäristöministeriön toimikunta ehdottaa porrastettua suojeluohjelmaa Etelä-Suomen metsiin. Ensi vaiheessa keskityttäisiin nykyisten suojelualueiden ennallistamiseen, ja uuden suojeluohjelman tarpeesta päätettäisiin vasta vuonna 2007.Seuraavien viiden vuoden aikana kokeiltaisiin myös uusia, vapaaehtoisuuteen perustuvia suojelukeinoja. Pilottihankkeissa testattaisiin muiden muassa luonnonarvokauppaa sekä suojeltavien kohteiden tarjouskilpailua.Ohjelman toteuttamisella parannettaisiin metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua. Toimikunnan mielestä Etelä-Suomessa on tarvetta etenkin kangasmetsien, lehtojen ja korpien suojelun tehostamiseen.Suojeluohjelma edellyttäisi seuraavien viiden vuoden aikana noin 60 miljoonan euron budjettirahoitusta. Lisäksi vapaaehtoista suojelua rahoitettaisiin Metsähallituksen maanmyynnillä sekä maanvaihdoilla.