Uutiset

Osa kuntalaisista esittää Längelmäen lakkauttamista

Yli viidesosa Längelmäen kunnan äänioikeutetuista asukkaista pyytää sisäministeriötä tekemään selvityksen Längelmäen kunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta. Esityksen keskeisenä perusteluna on kunnan nykyinen taloustilanne.Sisäministeriölle ei ole tehty koskaan aikaisemmin vastaavanlaista esitystä. Längelmäkeläisten esitys perustuu vuonna 1998 uudistettuun kuntajakolakiin, jonka mukaan selvitys voidaan määrätä, jos vähintään 20 prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista esittää kunnan lakkauttamista tai uuden kunnan perustamista.Aloitteen on allekirjoittanut 317 äänioikeutettua längelmäkeläistä. Itä-Pirkanmaalla sijaitsevassa kunnassa on 1 800 asukasta.Esityksen tekijöiden mielestä Längelmäki voitaisiin liittää joko Oriveden tai Jämsän kaupunkiin tai jakaa kunnan alue mainittujen kaupunkien kesken.