Uutiset

Eläkeikäisten elämäntavat ovat kohentuneet

Eläkeikään ehtineet suomalaiset syövät ja elävät muutenkin yhä terveellisemmin. Tämä ennustaa entistä omatoimisempia vanhuusvuosia. Eläkeikäisten toimintakyky on kohentunut kaiken aikaa aina 1990-luvun alusta lähtien. Tämän päivän 80-84-vuotiaista vain noin viidenneksellä oli usein tunne, ettei kykene suoriutumaan arkielämän vaatimuksista.Koulutustaso vaikuttaa kuitenkin vielä eläkeiässäkin ratkaisevasti elämäntapojen valintoihin ja terveyteen. Paremmin koulutetuista eläkeikäisistä yli puolet arvioi terveytensä vähintään melko hyväksi. Vähemmän koulutetuista terveyteensä tyytyväisiä oli reilu kolmannes.Kansanterveyslaitos on seurannut eläkeikäisten elintapoja joka toinen vuosi aina vuodesta 1985 lähtien. Tänä aikana vanhemmankin väen ruokatottumukset ovat kohentuneet, joskin hieman hitaammin kuin nuoremmilla. omasta takaa.