Uutiset

Sukupolvien välinen kuilu ei ammota Suomessa

Sukupolvien välinen kuilu ei Suomessa ole kovin syvä. Tilastokeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa koetaan vähiten ristiriitoja nuorten ja vanhojen välillä kaikista tutkituista maista.Nuorten mukaan ristiriitoja aiheuttaa lähinnä se, etteivät vanhemmat ikäryhmät ymmärrä nyky-yhteiskuntaa ja sen muutoksia, eivätkä nuorten asioita ylipäätään. Silti nuoret katsovat olevansa vastuussa vanhempien ikäluokkien eläkkeiden rahoittamisesta. Ikääntyneet eivät koe saavansa huonoa kohtelua nuorilta tai keski-ikäisiltä. Ikäsyrjintää sen sijaan kokee 70 prosenttia yli 60-vuotiaista. Tutkimusten mukaan ikäryhmien välillä on huomattavasti vähemmän ristiriitoja kuin esimerkiksi rikkaiden ja köyhien välillä. Eniten ikään perustuvia ristiriitoja koetaan Isossa-Britanniassa ja Itävallassa.