Uutiset

Työllisyystavoite ei toteudu hallituskaudella

Hallitusohjelman tavoite nostaa työllisyysaste 70 prosenttiin ei toteudu tällä hallituskaudella, todetaan hallituksen uudessa työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmassa. Kansainvälisen talouden hidastuminen muutti asetelmia, eikä työllisyys jatkossa parane yhtä ripeästi kuin ennen.Asteen nostaminen käy lähivuosina vaikeammaksi, kun suuret ikäluokat alkavat siirtyä eläkkeelle ja nuoren työvoiman tulo työmarkkinoille jää poistumaa pienemmäksi. EU:n komissiolle toimitettava suunnitelma on osa unionin jokavuotista työllisyysseurantaa, jossa jäsenmaat raportoivat kehityksestä ja siitä, miten ne ovat toteuttaneet saamiaan suosituksia. Suomelle on nyt annettu kolme suositusta: vero- ja etuusjärjestelmien kannustavuutta töihin pitäisi lisätä, sukupuolten välistä jakoa aloilla ja palkoissa vähentää ja aktiivisen työllisyyspolitiikan tehokkuutta lisätä.