Uutiset

Itämeren suojelusta periaatepäätös

Suomi aikoo toimia Itämeren suojelussa kuudella päätavoitealueella. Nämä ovat rehevöitymisen torjunta, vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien vähentäminen, Itämeren käytön haittojen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen, ympäristötietoisuuden parantaminen sekä tutkimus ja seuranta.Valtioneuvosto teki perjantaina periaatepäätöksen toimista Itämeren suojelemiseksi. Kolme vuotta sitten laadittuun hallitusohjelmaan sisältyi vaatimus ohjelmasta, jolla pyritään palauttamaan Itämeren ekologinen tasapaino.Itämeren suojelutyöryhmä jätti ehdotuksensa ohjelmasta ympäristöministeriölle viime kesäkuussa. Periaatepäätösluonnos hyväksyttiin jo marraskuussa ministerityöryhmässä.Suojeluohjelman toimeenpanon vaativien investointien arvioidaan maksavan kaikkiaan 300-370 miljoonaa euroa.