Uutiset

Nuori Suomi:Kestävämpi malli lasten iltapäivätoimintaan

Nuori Suomi ry. perää kestävämpää mallia lasten iltapäivätoimintaan. Järjestön tekemän kyselyn mukaan vain runsas kolmannes peruskoulun 1.-2.-luokkalaisista näyttäisi olevan säännöllisessä iltapäivähoidossa. Hoitoa järjestävät järjestöt, seurakunnat ja kunnat. Keskimäärin hoidossa ollaan 25 tuntia viikossa. Tiedot on koottu sähköpostitse ja puhelimitse suoraan iltapäivähoivan järjestäjiltä Nuoren Suomen sekä Suomen Liikunnan ja Urheilun työntekijöiden voimin. Kun keskitettyä tiedonlähdettä ei kunnissa ole, kaikkia järjestäjiä ei välttämättä ole tavoitettu. Kyselyn mukaan jopa puolet hoidosta järjestetään työllistämisvaroin, joten ohjaajien työsuhteet jäävät usein lyhyiksi. Joka kolmannelta ohjaajalta uupuu lasten ohjaukseen sopiva koulutus.