Uutiset

Ulkopuolinen rahoitus yliopistoille välttämätöntä

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valtion yliopistobudjetin ulkopuolelta tulevat varat ovat jo välttämätön osa yliopistojen perustehtävien eli opetuksen ja tutkimuksen rahoitusta.Esimerkiksi tutkimushankkeisiin hankituilla varoilla rahoitetaan käytännössä myös opetusta, kun hankkeisiin osallistuvat opiskelijat suorittavat samalla opintojaan loppuun ja käyttävät tutkimustuloksia opinnäytetöinään. Yliopistoissa toimii jopa kokonaisia erillisyksiköitä pääasiassa ulkopuolisin varoin, ja nekin tuottavat tutkintoja yliopiston yhteiseen tulospottiin.Periaatteessa yliopistojen perustoiminnan rahoittaminen on kuitenkin valtion vastuulla. Rahoitus perustuu nimenomaan tuloksiin eli etenkin tutkintotavoitteisiin ja suoritettujen tutkintojen määrään.Tarkastusvirastoa vaivaa se, ettei eri rahoilla tuotettua tulosta pystytä erittelemään.