Uutiset

Putin: Valtion ei pidä puuttua yritystoimintaan

- Valtiovallan ei pidä puuttua yritysten toimintaan ja haitata sitä, vaati Venäjän presidentti Vladimir Putin tänään Kremlissä parlamentin kummallekin kamarille esittämässään vuotuisessa selonteossa.Putinin selostus keskittyi ennen muuta talouskasvun ja kansalaisten elintason nousun edellytysten luomiseen. Hän sanoi, etteivät hallituksen nykyiset kaavailut riitä kaventamaan Venäjän ja kehittyneiden teollisuusmaiden välistä kuilua.Putin korosti myös, että Venäjä jatkaa sopeutumistaan kansainväliseen talousyhteistyöhön ja sanoi, että sen pitää osata käyttää kansainvälisiä järjestöjä paremmin omaksi hyödykseen.Putin totesi edelleen, että Venäjä jatkaa yhdentymistään eurooppalaisiin rakenteisiin. Hän korosti kuitenkin, että ulkopolitiikan tärkeimpänä kohteena ovat Itsenäisten valtioiden yhteisön IVY:n maat.