Uutiset

Koululaisten oikeus oppilashuoltoon halutaan kirjata lakiin

Opetusministeriön työryhmä haluaa turvata oppilaiden oikeuden kouluterveydenhuoltoon ja koulupsykologin sekä koulukuraattorin palveluihin. Työryhmä ehdottaa, että perusopetusta, lukiota ja ammattikoulutusta koskeviin lakeihin kirjataan oikeus saada opetuksen kannalta tarpeelliset oppilashuoltopalvelut.Tällä haavaa valtaosa maan koulupsykologeista ja -kuraattoreista työskentelee Etelä-Suomessa ja peruskoulun puolella. Lukiossa heidän palvelunsa ovat harvinaisia.Oppilashuollolle halutaan paikkansa myös opetussuunnitelmien valtakunnallisissa perusteissa, joihin alettaisiin esityksen mukaan kirjata oppilashuollon keskeiset sisällöt.Lisäksi työryhmä selventäisi oppilashuollon määrittelyä kansanterveyslaissa, lastensuojelulaissa sekä henkilötietoja ja tietosuojaa koskevissa laissa.