Uutiset

Poroa syövien radioaktiivisuus laskussa

Säteilyturvakeskuksen mukaan eniten poroa syövien radioaktiivisuus on laskenut noin kolmanneksen vuoden 1997 mittausten jälkeen. Seurattavan ryhmän koko on noin 300 ihmistä, joista suurin osa saa elantonsa porotaloudesta.Laboratoriopäällikkö Tua Raholan mielestä ravinnosta saatava säteily on niin vähäistä, että sillä ei ole vaikutusta terveyteen. Säteilyä saavat eniten ihmiset, jotka nauttivat paljon metsästä kerättyä ruokaa, kuten marjoja ja sieniä. Raholan mukaan paljon luonnontuotteita syöviä seurataan, jotta ruoka-aineista osattaisiin antaa suosituksia radioaktiivisen laskeuman yllättäessä.Poronlihan ja muiden luonnontuotteiden suurkuluttajien lisäksi STUK seuraa pääkaupunkiseudun koeryhmää, jonka tuloksia tulkitaan koko väestöä vastaaviksi.