Uutiset

Tiehallinto nojaa liikenneturvallisuudessa kaiteisiin

Tiekaiteiden lisääminen ja uusiminen on tehokas ja halpa keino vähentää sekä tieliikennekuolemia että vakavia onnettomuuksia, selviää perjantaina julkaistusta tutkimuksesta.Teknillisen korkeakoulun tutkijan Marko Kelkan mukaan kaiteiden avulla olisi mahdollista säästää toistakymmentä ihmishenkeä vuodessa.Kaiteiden pidennyksillä voitaisiin estää ne tuhoisat onnettomuudet, joissa auto syöksyy tieltä alikulkuun. Lisää kaiteita kannattaisi rakentaa erityisesti sellaisten kallioleikkausten kohdalle, joissa tie on hyvin lähellä kallioseinämää. Huomion kiinnittäminen kaiteisiin on tutkimuksen mukaan yksi halvimmista keinoista vähentää tiekuolemia. Kelkan mukaan noin 160 miljoonan euron investoinneilla voitaisiin 20 vuodessa välttää 180 kuolemaan johtanutta onnettomuutta eli yli 200 ihmishengen menetystä.