Uutiset

VTV: Näennäisviljelyä vain tukien vuoksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi, että pelkästään tukien takia harjoitettava näennäisviljely on yleistymässä maataloudessa. Viraston mielestä maa- ja metsätalousministeriön pitäisi etsiä keinoja, joilla varmistetaan ettei tukia makseta perusteetta. Virasto arvioi tuoreessa tarkastusraportissaan, että arviolta ainakin neljä prosenttia valvonnan piirissä olevista tiloista harjoittaa näennäisviljelyä yhdellä tai useammalla kasvulohkolla.Vuonna 2000 näennäisviljelyn avulla keploteltujen tukien määrä oli ainakin 43 miljoonaa markkaa eli 7,23 miljoonaa euroa. Alueellisesti näennäisviljelyä on paljastunut eniten Keski- ja Pohjois-Suomessa, mutta tilakoon ja viljelijän iän suhteen ne eivät poikkea keskiarvotiloista. Näennäisviljeltyjä lohkoja on ollut kaikenikäisillä viljelijöillä ja myös suurilla tiloilla.