Uutiset

Työryhmä: Maapolitiikalla voidaan parantaa vuokra-asuntojen tarjontaa

Vuokra-asuntomarkkinoiden ongelmia pohtinut työryhmä patistaa kuntia tehostamaan maapolitiikkaansa. Työryhmän mielestä vuokra-asuntojen määrä olisi lisättävissä jo käytettävissä olevilla keinoilla.Hallitusneuvos Lauri Tarastin vetämä työryhmä korostaa mietinnössään, että kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytys on kohtuuhintaisten tonttien tarjonta. Kuntien tulisi harkita pitkäjänteisesti raakamaan hankkimista vuokra-asuntotuotantoon.Vuokra-asuntojen ylikysyntäalueilla kunnat voisivat myös nopeuttaa kaavoitusta. Työryhmä ehdottaa myös, että kaavoituksen lisäämiseksi voitaisiin luoda tilapäinen harkinnanvarainen valtiontuki.Rahoituspuolella työryhmä näkee kehittämisen varaa kiinteistörahastojen verotuksessa.