Uutiset

Työmarkkinajärjestöt kampanjoivat perhevapaiden puolesta

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on noussut työelämän järjestöjen mielestä yhdeksi keskeisimmäksi työelämän kehittämiskohteeksi. Työmarkkinajärjestöt aloittavatkin yhteisen kampanjan, jolla pyritään edistämään perhevapaiden tasapuolista käyttöä.Kampanjan tavoitteena on kannustaa vanhempia - etenkin miehiä - käyttämään nykyistä tehokkaammin perhevapaiden erilaisia muotoja.Aikalisä perheelle -kampanjan taustalla on järjestöjen yhteinen näkemys siitä, että hyvin toteutetusta perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta hyötyvät kaikki osapuolet: lapsi, perhe, työyhteisö ja työnantaja. Lisäksi pidetään tärkeänä, että vanhemmuutta jakamalla lisätään yhteiskunnan ja työelämän tasa-arvoa.Mahdollisuutta vanhempainvapaaseen käyttää vain 2,2, prosenttia miehistä.