Uutiset

Vihreät hakevat eduskuntapaikkaa keskustan avulla

Vihreä liitto pyrkii saamaan vuoden 2003 eduskuntavaaleissa kansanedustajan myös Pohjois-Karjalasta. Keinoina ovat historiallinen vaaliliitto keskustan kanssa sekä arvostetun kansainvälisen politiikan asiantuntijan saaminen ehdokkaaksi. Vihreä liitto on pitkään tavoitellut kansanedustajan paikkaa Pohjois-Karjalan vaalipiiristä. Nyt tuloksiin pyritään ensimmäistä kertaa vaaliliitossa keskustan kanssa.Kööpenhaminan rauhantutkimuslaitoksen COPRI:n johtaja Tarja Cronberg peräsi aluepolitiikkaan "modernin erämaan ideaa", jossa voidaan löytää tasapaino talouskasvun ja luonnonarvojen välillä. Hän viittasi toimintamalliin, johon pyrittiin kehitettäessä Kolin kansallispuistoa. Samantyyppisiä toimintamalleja tulisi hänen mukaansa luoda suhteessa suurpetoihin ja vesivarantoihin.