Uutiset

Kansalaisaloite Saanan suojelemiseksi

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtajalle Eljas Pohtilalle luovutettiin tänään kansalaisaloite Saanatunturin suojelemiseksi. Aloitteen takana ovat Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pekka Aikio, Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Juhani Lokki, ympäristönsuojeluneuvos Olli Paasivirta sekä Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Heikki Simola.Aloitteen laatijat ovat huolissaan Saanatunturin pohjoispuoleisen alueen luonnontilasta. Tunturi lähialueineen on Suomen tärkeimpiä pohjoisen ympäristön suojelukohteita. Alue on tärkeä myös poronhoidolle ja luonnon tutkimukselle. Suurimmaksi uhaksi nimetään kasvanut maastoliikenne ja norjalaisturistien villi liikkuminen moottorikelkoilla merkittyjen urien ulkopuolella. Huolta on herättänyt myös Metlan myöntämä lupa niin sanotun saksalaistien kunnostamiseen.