Uutiset

Jätevesiputki rikkoutui Jämsänkoskella

Putken rikkoutuminen aiheutti jätevesipäästön UPM-Kymmenen Jämsänkosken tehtaalla keskiviikkona.Tehtaalta jouduttiin ohjaamaan noin 300 kuutiota puhdistamatonta jätevettä Jämsänjokeen. Putkirikon vuoksi myös tuotanto tehtaan kaikilla konelinjoilla jouduttiin keskeyttämään.Jokeen ohjatun puhdistamattoman jäteveden määrä vastaa noin yhtä prosenttia tehtaan vuorokautisesta jäteveden määrästä. Tehtaan ympäristöpäällikön Pirkko Kalliolan mukaan jäteveden johtamisella suoraan vesistöön on vain vähäinen vaikutus Jämsänjoen veden laatuun, koska joen virtaama on hyvä ja veden lämpötila alhainen.Tehtaan pääjätevesilinjan vuoto huomattiin aamulla. Linja on 750 metriä pitkä ja halkaisijaltaan 70 senttiä. Linja on rakennettu 1970-luvun lopussa, ja sen kunto oli määrä tarkistaa tehtaan juhannusseisokin yhteydessä.