Uutiset

Motoristit vastustavat Tiehallinnon vaijerikokeilua

Suomen motoristit ry. (Smoto) on huolestunut Tiehallinnon aikeista korvata nykyiset kaidemallit ohuin teräsvaijerein joillakin tieosuuksilla. Tiehallinnon tiedotuksen mukaan vaijerein varustettu kaide on tietyissä käyttökohteissa autojen turvallisuutta parantava ratkaisu ja kaikissa kohteissa halvin.Smoton leirissä vaijerikaiteet nähdään moottoripyöräilijälle vaarallisina giljotiineina, joiden käyttöönotto kertoo välinpitämättömyydestä yhtä tienkäyttäjäryhmää kohtaan.Motoristien vaatimus vaijereiden poistamisesta perustuu EU:n rahoituksella toteutettuun The Danger of Motorcycle & Crashbarriers project-tutkimukseen kaideratkaisujen vaikutuksesta motoristien turvallisuuteen. Tutkimus vahvistaa, että vaijerikaide on motoristin kannalta vaarallisin ratkaisu ja lisää motoristin kuolemanriskiä.