Uutiset

Suomen ja Venäjän Karjalan luonnossa ei eroja

Suomen ja Venäjän Karjalan rajaluonto on vuosikymmeniä erilaisena jatkuneesta luonnonvarojen hyödyntämisestä ja maankäytöstä huolimatta melko samanlaista. Rajaluonnon kasveissa, linnuissa ja päiväperhosissa on vain vähän eroja, käy ilmi perjantaina Joutsenossa julkistetusta viisi vuotta kestäneestä tutkimuksesta.Metsissä eroja on lähinnä puustossa, johon metsänkäsittelyn toimenpiteet ovat kohdistuneet. Lintu- ja päiväperhoslajeissa näyttäisi olevan vain vähäisiä eroja maiden välillä.Venäjän metsissä on säilynyt enemmän pohjoisen havumetsän luontaisia piirteitä; lahopuuta, lehtipuuta ja vanhoja metsiä. Erityisesti lahopuun määrät ovat Suomessa pienemmät kuin Venäjällä.Metsälintujen keskeinen lajisto on kuitenkin molemmissa maissa samankaltaista. Tutkimuksen on toteuttanut Karjalan ympäristötieteen laitos.