Uutiset

Oululaisella Riihi-säätiöllä väärinkäytöksiä

Valtion asuntorahaston (ARA) johtokunta perui maanantaina pitämässään kokouksessa oululaisen Riihi-säätiön nimeämisen yleishyödylliseksi yhteisöksi.Peruuttamisen syynä on asuntorahaston epäilyt siitä, että säätiö on käyttänyt väärin aravarahoitusta ja korkotukilainoja. Juttuun liittyy säätiön lisäksi 17 kiinteistöyhtiötä. Selvitettävänä on useiden kymmenien miljoonien markkojen rahoitustapahtumat.Peruuttamisen välitön vaikutus on se, että yhteisö ei voi saada uusia arava- ja korkotukilainoja. Nimeämisen peruuttaminen ei vaikuta asukkaiden asemaan. Säätiö omistaa kiinteistöyhtiöidensä kautta lähes 1 000 korkotuki- ja arava-vuokra-asuntoa.Asuntorahasto on kuullut asiassa Valtiontalouden tarkastusvirastoa. Asia on saatettu myös säätiöitä valvovan Patentti- ja rekisterihallituksen tietoon.