Uutiset

Sairauslomalla voi olla lakon aikana

Palomiehet ovat voittaneet kiistan sairausajan palkan maksamisesta lakon aikana. Korkein hallinto-oikeus vahvisti tuoreessa päätöksessään, ettei työnantajalla ollut oikeutta ottaa työntekijältä pois sairausajan palkkaa, kun sairausloma oli alkanut ennen lakon alkamista.Kiista koski kahdentoista palomiehen sairauslomaa Helsingissä sekä yhden Espoossa ja yhden Rovaniemellä vuoden 1995 palomieslakon aikana.Työnantajan mielestä sairausajan palkkaa ei tarvinnut maksaa enää sen jälkeen kun sairauslomaa oli lakon jo alettua jatkettu uudella lääkärintodistuksella.Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä työntekijällä oli oikeus palkkaan, koska työkyvyttömyys oli alkanut ennen lakkoa. Oikeus säilyi myös sen jälkeen kun sairauslomaa jatkettiin ja työkyvyttömyyden syynä oli sama sairaus kuin aiemmin.