Uutiset

Hoitoon pääsylle halutaan enimmäisajat

Julkisen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon määrärahoja olisi lisättävä lähivuosina 3,5 prosenttia vuosittain. Terveyskeskuskuntayhtymien kokoa olisi suurennettava niin, että väestöpohja olisi noin 20 000-30 000 asukasta. Tätä väestöä hoitamaan tarvittaisiin vähintään 10-15 lääkäriä.Kansallisen terveydenhuoltoprojektin selvitysmiehet ovat jättäneet omat ehdotuksensa hankkeen johtoryhmälle, joka laatii lopullisen ehdotuksensa maaliskuun loppuun mennessä.Selvitysmiehet esittävät myös hoitoonpääsylle enimmäisaikoja. Ellei oma sairaala tai terveyskeskus pysty tässä määräajassa tarjoamaan hoitoa, se on järjestettävä muualla.Ehdotuksiin kuuluu myös lääkärien ja sairaanhoitajien koulutuksen lisääminen.