Uutiset

Suurtutkimus selvittää kalansaaliit

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on aloittanut valtakunnallisen suurtutkimuksen, jossa kysellään suomalaisten vapaa-ajan kalastuksesta. Laitosta kiinnostaa tietää, tuleeko saalista ja kuinka paljon, millaisilla vehkeillä kalaa narrataan ja mihin 18-74-vuotiaat suomalaiset suuntaavat pyyntiretkillään. Tutkimuksella halutaan selvittää, miten kalastuspaine jakaantuu kalavesille.Yhteensä 40 000:lle väestörekisteristä satunnaisesti valitulle suomalaiselle lähetetään kyselylomake, jossa tiedustellaan, missä suomalaiset kalastavat, paljonko kalastuspäiviä kertyy ja tuleeko saalista. Kyselyllä selvitetään myös, millaisia kalastuslupia vapaa-ajankalastajat hankkivat.