Uutiset

Valtuutetut arvioivat vaikutusmahdollisuutensa hyviksi

Valtuustolla on hyvät vaikutusmahdollisuudet kunnan perustehtäviin, arvioivat kuntien valtuutetut.Reilut 70 prosenttia valtuutetuista pitää valtuuston vaikutusmahdollisuuksia hyvinä kunnan talousarvioon sekä kunnan palvelutuotantoon, varsinkin sivistystoimeen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät myös kunnan strategiatyön sisältöön sekä toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.Heikoimmiksi arvioitiin valtuuston mahdollisuudet vaikuttaa kansainvälisten yhteyksien edistämiseen, vaihtoehtoisen palvelutuotannon kysymyksiin ja kuntalaisten osallisuuden edistämiseen.Tiedot ilmenevät Kuntaliiton yhteenvedosta, johon on koottu istuntokauttaan 1997-2000 päättäneiden valtuustojen tekemiä itsearvioita. Aineisto sisältää kaikkiaan 1 557 valtuutetun arviot.