Uutiset

YK-ryhmä ei löytänyt merkittävää terveysriskiä Kosovon uraaniammuksista

Kosovossa käytetyt köyhdytettyä uraania sisältävät ammukset eivät muodosta merkittävää terveysriskiä, arvioi YK:n ympäristöjärjestö Unep tänään julkistamassaan tutkimusraportissa. Kosovossa useilta alueilta löydettiin merkkejä köyhdytetystä uraanista, mutta tutkimusraportin mukaan pitoisuudet ovat hyvin matalia eikä alueella asuvilla tai työskentelevillä ihmisillä ole välitöntä terveysriskiä. Raportissa kuitenkin kuvaillaan erityistilanteita, joissa köyhdytetty uraani saattaa aiheuttaa riskejä. Esimerkiksi ammusten poimiminen ja säilyttäminen taskussa useiden viikkojen ajan altistaisi kantajan melko korkeille säteilypitoisuuksille. Erityisen paljon epävarmuustekijöitä liittyy pohjaveden puhtauteen. Myöskään köyhdytetyn uraanin pitkän aikavälin ympäristövaikutuksista ei ole varmaa tietoa. Unep suositteleekin varotoimenpiteitä: Saastuneet alueet tulisi merkitä selvästi. Köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten jäännökset olisi kerättävä pois ympäristöstä. Veden laatua ja paikallisen väestön terveyttä tulisi tarkkailla säännöllisesti.