Kuntavaalit

Raisiossa valmistaudutaan ensi
vuonna uuteen niukkuuden aikaan

TS
MATTI ARVAJA
Kovan säästökuurin läpikäynyt Raision kaupunki joutuu ensi vuonna jälleen jakamaan niukkuutta. Uuden valtuuston ihmeteltäväksi tulee tilanne, jossa yhteisöverojen tuotto romahtaa ja ansiotuloverojen tuotto polkee paikallaan.

- Poikkeuksellinen yhteisöverotilanne on seuraavan valtuuston selvästi suurin haaste, arvioi vs. kaupunginjohtaja Kari Karjalainen (sd).

Karjalaisen mukaan jo nyt on selvää, että käyttötaloutta joudutaan kiristämään, taksoja korottamaan ja investoinneissa noudattamaan pidättyvyyttä.

Raision edessä ovat muiden lähikuntien tapaan vesi-ja jätevesi-investoinnit sekä energianhankinnan uudelleenjärjestelyt. Rahaa kuluu myös keskustan rakentamiseen ja koulutilojen parantamiseen.

Karjalaisen mukaan kauan odotetut kouluinvestoinnit eivät saa joutua vaakalaudalle. Hänen mielestään päättäjät saattavat joutua kuitenkin pohtimaan, tarvitaanko uudisrakentamista vai voidaanko tyhjentyviä koulutiloja käyttää hyödyksi siellä, missä tilojen tarve on suurin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Seuraavan valtuustokauden aikana Raisioon on nousemassa myös yksityisin varoin toteutettava jäähalli, jota kaupunginkin on määrä rahoittaa käyttömaksujen avulla. Kaupunkiin ollaan puuhaamassa myös hiihtoputkea, jonka sijoituspaikaksi on kaavailtu Kuuanvuorta Kerttulan alueella. Raisio ei toistaiseksi ole määritellyt kantaansa hankkeeseen.

Aktiiviväestö
haussa

  Raisio joutui nykyisen valtuustokauden jälkipuoliskolla läpiviemään tiukan säästökuurin, jolla talous saatiinkin tasapainotettua jopa aiottua nopeampaa tahtia. Alkuperäisenä tarkoituksena oli nostaa kunnallisveroprosenttia vuoden 1999 lisäksi puolella prosenttiyksiköllä myös tänä tänä vuonna. Tämä vuosi kyettiin viemään kuitenkin läpi viimevuotisella 17 prosentin tasolla.

Raision virkamieskunnan on tarkoitus valmistella uudelle valtuustolle mittarit, joiden avulla voidaan määritellä palvelujen laatutaso. Tavoitteena on nollasta viiteen ulottuva asteikko, jolla pystyttäisiin määrittelemään, minkä tasoista palvelua milläkin rahamäärällä saa.

Naantalin tapaan myös Raision väestönkasvu on ehtymässä. Syntyvien määrä ylittää vielä kuolleiden määrän, mutta muuttajien osalta Raisio on jo parin vuoden ajan ollut tappiokunta.

Tilannetta ei ainakaan helpota se, että Raisio ottaa vastaan noin 100 maahanmuuttajaa tai pakolaista vuodessa. Raisio on osoittanut esimerkiksi tänä vuonna toimeentulotukimenoihin kaikkiaan 11,4 miljoonaa markkaa. Pakolaisia varten varattu osuus summasta on 1,8 miljoonaa markkaa.

Hiljakkoin tehdyssä lisäbudjetissa toimeentulotuen nettomenoja jouduttiin lisäämään runsaalla miljoonalla markalla, koska maahanmuuttajille varattu summa osoittautui riittämättömäksi. Kaikkiaan sosiaalitoimen asiakkaina on Raisiossa noin 350 pakolaista tai paluumuuttajaa.

Raisiossa toivotaankin, että valtio ottaisi tukitoimissaan huomioon ne kunnat, jotka hoitavat hyvin maahanmuuttajien asioita.

Runsaasti
luopujia

  Raisio on Turun seudun kunnista ainoa, jossa vasemmistolla on enemmistö. Luontevia yhteistyökumppaneita ovat olleet demarit ja vasemmistoliitto. Erityisesti vasemmistoliitolla on moniin muihin kuntiin verrattuna suhteellisesti vahva edustus, joka pohjautuu alueen suuriin työpaikkoihin Raisio Yhtymään ja Turun puolella sijaitsevaan Kv¿rner Masa-Yardsin telakkaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Esimerkiksi kaupunginhallituksen äänestyksissä vasemmisto löytää helposti toisensa, koska valta pysyy yhteistyön myötä omissa käsissä.

Raision valtuuston uudistumisen seuraavissa vaaleissa takaa jo pelkästään se, että yhdeksän viime vaaleissa läpi päässyttä ei ole tällä kertaa ehdokkaana.

Poissa ovat kokoomuksen Ulla Muinonen, vasemmistoliiton Pentti Fält, Jarmo Kallio ja Eino Koivikko, demarien Päivi Holanne ja Pirkko Rasi, keskustan Simo Kaamanen ja Kauko Karvanen sekä vihreiden Taina Saarinen.