Kuntavaalit

Terveysasiat ja muuttotappio
Forssan kiperimmät haasteet

TS Forssa
MARJA HEIKKILÄ
Lounais-Hämeen veturin Forssan kaupungin yksi keskeisimmistä ensi valtuustokauden haasteista on muuttotappion pysäyttäminen.
Muuttovirran kääntämiseksi tarvitaan ponnekasta elinkeinopolitiikka työpaikkojen synnyttämiseksi ja kaupungin talouden pitämiseksi terveellä pohjalla.

Yksi keskeisistä ensi kauden linjauksista ja isoista investoinneista on kaupunkikeskustan kehittäminen.

Vaikka nousukauden merkkejä Forssan seudullakin on näkyvissä, silti Forssan työttömyysaste on edelleen 15 prosentin pinnassa. Työllisyyden parantaminen vaatii yrittäjyyden edellysten parantamista, mihin vetoapua tarjoaa monilla tavoin alkanut EU-ohjelmakausi.

Lounais-Hämeen vaikeimpia ja visaisimpia kysymyksiä on juuri muodostetun aluesairaalan ja terveyskeskuskuntayhtymän luotsaaminen. Uudella kuntayhtymällä Forssan seudun kunnat ovat halunneet turvata aluesairaalan palvelujen säilymisen seudulla.
Todellinen näytön paikka uudella kuntayhtymällä on kuitenkin siitä, miten järjestää toimivat ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kuntayhtymän uhkakuvina on kasvava erikoislääkäripula ja käsistä karkaavat kustannukset sekä luutuneet asenteet.
Hämäläistä tahdonlujuutta ja kokonaisuuden hahmottamiskykyä vaaditaankin uusilta valtuutetuilta, jotta toiminnalle kyetään myöntämään riittävät, mutta kuntien taloudellisen kantokyvyn kestävät voimavarat.

Väri vaihtui
viime vaaleissa

  Viime vaaleissa Forssan valtuustosta kuoriutui ensimmäisen kerran sodan jälkeen ei-sosialistienemmistöinen keskustan kolmen paikan vaalivoiton turvin. Ehdokasasettelussa keskusta, vihreät ja kokoomus ovat erityisesti kunnostautuneet ja ryhmillä on ainakin kova halu säilyttää valta-asemansa.

Toisaalta melkoinen määrä ääniä on uusjaossa, sillä sellaiset ääniharavat kuin Sinikka Vanhala (vas), Marja Pirkkalainen (sd) ja Kimmo Ikonen (sd) jättävät valtuuston.

Uusi valtuusto saa astua huomattavasti viimekertaista kevyempiin saappaisiin. Kaupungin velkataakka on puoliintunut energialaitoksen myynnin ansiosta ja työllisyystilannekin on kohentunut. Silti taloudelliset reunaehdot ovat niuhahkot, sillä edelleen velkaa on seitsemisen tuhatta markkaa asukasta kohden ja investointipaineet melkoiset. Samanaikaisesti kuitenkin kaupungin verotulokertymät ovat laskeneet muuttotappiosta johtuen.

Forssan naapurikunnissa vaalit eivät tuone suurta muutosta valta-asetelmiin, joskin henkilövaihdoksia on luvassa. Tammelan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ari Mikkola (kok) sekä Urjalan kunnanvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Seppo Pirhonen (kesk) kuuluvat molemmat luopujiin.

Forssan seudun kuntien päällimmäisenä toiveena on, että uudet valtuustot olisivat myötämielisiä jatkamaan hyvin alkanutta seudullista yhteistyötä. Mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa kunnat tiivistävät yhteistoimintaansa esimerkiksi palo- ja pelastustoiminnan osalta. Forssan naapurikuntien talous on kohtuullisessa tasapainossa, mikä osaltaan kitkee puheet kuntaliitoksista.

Somerolla
vauhti päällä

  Someron ensi vaalikautta sävyttävät melkoiset investointipaineet. Joensuunkoulun laajennus- ja perusparannushankkeeseen on varattava 27 miljoonaa markkaa, jätevedenpuhdistamon rakentamiseen runsaat kymmenen, päiväkotihankkeeseen nelisen miljoonaa sekä terveyskeskuksen vuodeosastojen remontoimiseen kymmenen miljoonaa. Neljän vuoden aikana Someron keskustailme pesee kasvonsa ja sen arvioidaan maksavan jopa 20 miljoonaa markkaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Someron taloudellinen tilanne on kohtuullinen, vaikka suurehkot investoinnit ovatkin rasittaneet taloutta. Tänä vuonna vuosikate pinnistää jälleen hyvälle tasolle, sillä verotulokertymä on plussan puolella.

Salon kasvun varjoon ei Somerolla aiota jäädä, vaan pikemminkin hyötyä siitä täysimittaisesti. Yhteistyössä muiden kuntien kanssa sekä erikseen on panostettava elinkeinopolitiikkaan ja tiivistettävä yhteistyötä yrittäjien suuntaan. Pohdittavaksi tullee myös omien halliratkaisujen toteuttaminen. Kaupungilla on monipuolinen tonttivaranto, minkä uskotaan houkuttelevan uusia asukkaita.

Someron pahin pullonkaula ovat kehnot tieyhteydet etenkin Helsingin ja Forssan suuntaan.