Urheilu

Työpaikkaliikunta
nostaa profiiliaan

Turun Sanomat

Työpaikkaliikunta nostaa päätään tästä syksystä lähtien. Ainakin Turun kaupungin kunnianhimoisena tavoitteena on saada työtä tekevät ihmiset liikkumaan enemmän ja varsinkin sellaiset, jotka eivät aiemmin ole minkäänlaista ruumiillista rasitusta harrastaneet.

Turun kaupunki, L-S Liiku ja Kuntaliiitto järjetävät Turussa 24. lokakuuta seminaarin työpaikkaliikunnan tärkeydestä. Seminaari on tarkoitettu työpaikkojen johtohenkilöile.

- Olemme pääättäneet aloittaa yritysjohdosta. Tämä ryhmä on avainasemassa työpaikkaliikunnan kehittämisessä. Mitä positiivisempi asenne liikuntaaan sen parempi on työpaikkaliikuntaa kehittää. sanoo Risto Ivanoff kaupungin liikuntapalvelukeskuksesta.

- Liikuntaan panostaminen on pitkäaikainen sijoitus. Sen hyötyjä on kuitenkin aika vaikea mitata. Pelkkä mutu-tuntuma ei oikein riitä yritysjohtajille, jatkaa Ivanoff.

Seminaarin luennoitsijat ovat korkeatasoisia alan asiantuntijoita.