Urheilu

Kansa uskoo kuntoilun
edistävän terveyttä

Urheilun eriytyessä myös mielipiteet siitä jakautuvat. Doping on suomalaisten mielestä yksiselitteisen tuomittavaa, mutta esimerkiksi huippu-urheilun viihteellistyminen ei ole yksinomaan hyvä tai paha asia.

Urheilun julkisuuskuva -raportin mukaan huippu-urheilun suurin ongelma on doping. Tutkimukseen haastatelluista 47 prosenttia oli tätä mieltä. Huippu-urheilun viihteellistymisen näki 40 prosenttiakielteisenä, mutta toisaalta 30 prosenttia myönteisenä.

Jyväskylän yliopiston liikunnan sosiaalitieteiden laitoksen tekemään tutkimukseen haastateltiin lähes tuhatta kansalaista. Haastattelutulokset peilaavat koko urheilun kentän eriytymistä lohkoiksi.

- Liikunta- ja urheilukulttuurin kenttä on eriytynyt ammatilliseksi huippu-urheiluksi, kuntourheiluksi sekä lasten ja nuorten liikunnaksi. Myös asenteet urheilua kohtaan ovat eriytyneet, liikuntasosiologi Hannu Itkonen tulkitsi.

Tutkimukseen vastanneista 35 prosenttia kritisoi lasten ja nuorten huippu-urheilun liiallista kilpailullisuutta ja 19 prosenttia sen kalleutta. Parhaiksi puoliksi katsottiin sosiaalistavat vaikutukset (36 prosenttia), terveyttä edistävät (32) ja kuntoa kohottavat (23) vaikutukset.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kuntoliikunnan parhaaksi puoleksi kyselyssä nimesi terveyden edistämisen 68 prosenttia vastanneista. Suomalainen urheilujärjestelmä kokonaisuudessaan nähtiin toimivaksi.

Tutkijoiden mukaan urheilua seuraava nuorempi sukupolvi osaa vaivattomasti erottaa urheilukulttuurin eriytyneet kentät ja eettiset arvot. Nuorempien on helppoa mieltää huippu-urheilu viihteeksi.

- Vanhempi väki on kasvanut urheiluun kiinni hyvän kertomuksen kautta, tottunut seuraamaan urheilua idealistisesta näkökulmasta. Vanhempi polvi katsoo, ettei kaupallistunut huippu-urheilu välttämättä enää täytä hyvän kertomuksen arvoja, liikuntasosiologian emeritusprofessori Pauli Vuolle kertoi.

Urheilun eri kentillä pelataan eri arvoilla.

- On selvää, että ammattiurheilussa toimitaan erilaisin eettisin koodein kuin lasten ja nuorten urheilussa, Itkonen sanoi.