Katsastuksen keskihinnat ylittäneet jo 80 euroa

Edullisimmin auton katsastaa pakollisine testeineen runsaalla kolmella kympillä Joensuussa, Pohjois-Suomessa hinta on noussut jo yli sadan euron. Varsinais-Suomessa hinta pyörii keskimäärin yli 80 euron. Katsastusmies Ari Andersson työssään.
Edullisimmin auton katsastaa pakollisine testeineen runsaalla kolmella kympillä Joensuussa, Pohjois-Suomessa hinta on noussut jo yli sadan euron. Varsinais-Suomessa hinta pyörii keskimäärin yli 80 euron. Katsastusmies Ari Andersson työssään.

Katsastusmaksujen rajuun nousuun on havahduttu liikenne- ja viestintäministeriössä. Sen pyynnöstä AKE on listannut joukon toimenpiteitä, joilla hintojen nousua voitaisiin hillitä. Näissä tuli esille esimerkiksi katsastusten salliminen korjaamoilla ja luopuminen raskaiden ajoneuvojen katsastusvelvoitteesta, katsastajien koulutusvaatimuksen väljentäminen sekä katsastusvälien harventaminen.

Puolitoista vuotta sitten jätetty kymmenkohtainen ehdotus on pitkälti ministeriön parhaillaan olevan valmistelun pohjana.

– Huhtikuussa katsastusalalle pidettiin kuulemistilaisuus ja uudelleen asiaa mietitään marras-joulukuussa, liikenneneuvos Anneli Tanttu Liikenne- ja viestintäministeriöstä sanoo.

Tavoitteena on viedä hallituksen esitys katsastusta koskevasta lainsäädännöstä eduskuntaan ensi vuoden syksyllä. Näin laaja kokonaisuus vaatii huolellisen ja perusteellisen valmistelun, Tanttu tähdentää.

Nykyisen katsastusluvan edellytyksenä on, että asemalla voidaan katsastaa henkilö- ja pakettiautojen lisäksi myös raskasta kalustoa. Yksi keinoista hillitä hintoja olisi katsastusten eriyttäminen. Raskaan kaluston katsastustoimipaikat eivät saisi kuitenkaan harventua kohtuuttomasti.

Katsastusten sallimiseen laajalti korjaamoilla Tanttu suhtautuu epäilevästi. Hän pitää mahdollisena, että katsastusyrittäjät ja raskaan kaluston korjaamot voisivat harkita tilojen ja laitteistojen nykyistä laajempaa yhteiskäyttömahdollisuutta, mikä keventäisi kustannusrakennetta.

AKEn pohtimien keinojen valikoimassa oli myös katsastajien koulutusvaatimusten väljentäminen.

– Tällä voitaisiin parantaa myös työvoiman saatavuutta.

Tanttu ei lähde arvioimaan, paljonko lupakäytännön keventäminen vaikuttaisi katsastuksen hintoihin.

Ahnehtiva hinnoittelu

– Hinnannousua ei voi selittää pelkästään palvelujen saatavuuden ja laadun parantamisella, kyllä voitonpyynti alalla on poikkeuksellisen kova, toimialajohtaja Björn Ziessler AKEsta sanoo.

Uusien yrittäjien kynnystä alalle madaltaisi se, ettei kaikilla asemilla tarvitsisi olla laitteistoja raskaan kaluston katsastamiseen. Toimintaan sopivia tiloja olisi etenkin suurissa kaupungeissa nykyistä helpompi löytää ja näin alkuinvestoinnit eivät nousisi kohtuuttomiksi. Uudet toimijat lisäisivät kilpailua nyt varsin keskittyneelle alalle. Tosin jos ala pitää kannattavuutensa nykytasolla, muutoksen vaikutus hintoihin saattaisi jäädä muutamaan euroon, Björn Ziessler epäilee.

AKE ei sääntele alalle tulevien määrää. Kaikki, jotka täyttävät lupaehdot, saavat perustaa katsastusaseman. Tänä vuonna uusia katsastusasemia on perustettu parisenkymmentä, kaikkiaan niitä on vajaa 300.

– Jo nyt tilanne on alalla sikäli jännittävä, että asemien käyttöaste on 40 prosentin luokkaa eli ne voisivat katsastaa autoja tuplamäärän nykyiseen nähden. Käyttöasteen alentuminen helposti kompensoidaan hintoja korottamalla, Ziessler selittää.

Toisaalta matala käyttöaste ei kuluttajalle ole pelkästään negatiivinen asia, sillä katsastukseen pääsee ilman ajanvarausta kohtuullisella odottamisella.

Katsastuksen sallimiseen korjaamoilla hän suhtautuu varauksella eturistiriidan takia. Esimerkiksi Norjassa, joissa se on sallittu, on jouduttu vastaavasti lisäämään viranomaisvalvontaa.


MARJA HEIKKILÄ