Liikenne

Ensimmäinen uusinta-
tarkastus 45-vuotiaana

Ensimmäistä ajolupaa haettaessa lääkärintarkastus on pakollinen.

Ensimmäinen ajokortin uusintatarkastus on 45-vuotiaana. Se käsittää vain näkökyvyn tutkimisen, jos kyseessä on henkilöauton ajokortti. Tähän kelpaa myös optikon antama todistus.

Ammattiliikennettä harjoittavan ajokortin omistajan lääkärintarkastus käsittää kuitenkin myös muun terveyden tutkimisen. Se tehdään 45-vuotiaasta alkaen viiden vuoden.välein. Tällaisen ajokortin voimassaolo loppuu 70-vuotiaana.

Henkilöauton kuljettajan seuraava lääkärintarkastus on vasta 70-vuotiaana. Aikaisemmin se oli jo 60-vuotiaana. Sen jälkeen ajokortin voimassaoloa voidaan tarkistaa lääkärin antaman ohjeen mukaan. Jos potilas on täysin terve, seuraava lääkärintarkastus on yleensä viiden vuoden päästä.

Lääkärillä on aina eli muulloinkin kuin uusintatarkastuksissa velvollisuus ilmoittaa poliisille, kun potilaan terveydentila on muuttunut pysyvästi niin, ettei hän enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia ja tästä syystä vaarantaa olennaisesti liikenneturvallisuutta. Tilapäisestä ajoterveyden heikentymisestä ei ilmoiteta.