Pysäköinti kielletty
vai sallittu?

Onko pysäköinti sallittu liikennemerkin "Moottoriajoneuvolla ajo kielletty", varustettuna lisäkilvellä "Tontille ajo sallittu" vaikutusalueella? Epäilevä

Vastaus: - Moottoriajoneuvolla ajo kielletty -merkki ja siihen liitetty Tontille ajo sallittu -lisäkilpi tarkoittavat, että katua saa käyttää vain tontille ajamiseen. Kadulla pysäköinti ei ole tontille ajamista eikä siis sallittua, liikenteenohjauksen asiantuntija Mikko Karhunen Tiehallinnosta määrittää.

- Merkki ei kuitenkaan säätele pysäyttämistä tai pysäköintiä vaikutusalueellaan. Pysäköinninvalvonta ei voi määrätä pysäköintivirhemaksua tällaisella kadulla pysäköinnistä, ellei pysäköintiä on muuten kielletty liikennemerkillä.

Pysäköintiin voi puuttua kuitenkin poliisi - ei virheellisenä pysäköintinä, vaan vain tontille ajon sallivan kielto- ja rajoitusmerkin noudattamatta jättämisenä.