Liikenne

Mistä risteysalue alkaa?

Risteysalueen rajaaminen on hankalaa, koska risteyksiä on monenlaisia. Periaatteessa suojatiet muodostavat risteyksessä selkeät rajat. Suorakaiteen muotoisessa risteyksessä jalkakäytävien ajatellut jatkeet toimivat risteyksen reunoina.

- Y-kirjaimen muotoisessa risteyksessä risteyksen muodostaa kummankin tien kuviteltujen suoraan jatkavien osuuksien rajaama neliö. Laajassa risteyksessä tämä alue voi olla pienempi kuin tienreunan kaareva osa, selvittää autokoulunjohtaja Kaj Silver Autokoulu TEO:sta.

Risteyksestä katsottuna risteysalue päättyy viisi metriä risteävän tien jälkeen.

Pysäköinti on kielletty viisi metriä ennen suojatien tulosuunnasta katsottua etureunaa.

Yleisohjeena voi myös pitää, että autoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai häiriötä muulle liikenteelle.