Polveilevat kaistat
vaativat tarkkaavaisuutta risteysajossa

TS/Jori Liimatainen<br />Kadun reunassa oleva opastusmerkki ohjaa autoilijoita kaista-ajossa.
TS/Jori Liimatainen
Kadun reunassa oleva opastusmerkki ohjaa autoilijoita kaista-ajossa.

JAANA KUJANEN

Liikennesuunnittelun tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman suoria ajokaistoja.

  Suorilla katuosuuksilla ja risteyksissä on jouduttu Turussa kuitenkin tekemään kaistasiirtymisiä sivusuunnassa, koska katutila vanhassa kaupunkikeskustassa on rajallinen.

- Katuja on rakennettu aikana, jolloin autojen määrä ei ollut nykyistä luokkaa eikä kasvua osattu edes ennakoida, selittää Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelupäällikkö Heikki Nieminen .

Hän sanoo, että suojatie- ja kaistamaalaukset ovat liikenteen keskeinen ohjaamiskeino. Niillä on suora vaikutus liikenneturvallisuuteen ja liikenneonnettomuuksien määrään.

- Pienellä investoinnilla saadaan suuri hyöty aikaiseksi, kun liikenneympäristö on selkeä.

Ajon ennakoitavuus on tärkeää

Turussa on sijoitettu ajokaistajärjestelystä kertovia opastusmerkkejä jalkakäytävän varteen, kadun oikeaan reunaan.

- Autoilija on tottunut siihen, että hän hakee kadun yläpuolisia määräysmerkkejä. Hän ei aina huomaa katsoa edes nuolta kadusta. Uutena asiana on hakea informaatiota jalkakäytävältä opastusmerkistä, mietttii Juha Männikkö Autokoulu Ajaxxista.

Männikön mielestä keskustan liikennejärjestelyt ovat muuttuneet paljon ja parempaan suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.

- Itäinen Pitkäkatu on hieman ongelmallinen, koska kaistoilla syntyy sivuttaisliikennettä.

Jos on epävarma kaistojen määrästä ajoradalla, on hyvä ajaa lähellä oikeaa reunaa, Männikkö neuvoo.

Männikkö korostaa oman ajon ennakoitavuutta, jotta muut liikenteessä kulkevat tietävät autoilijan menosuunnan. Ennakoitavuuteen kuuluu valita myös selkeästi jompikumpi puoli ajoradalla. Muiden kun on vaikea ennakoida epämääräistä ajoa.

Jalankulku turvalliseksi Itäisellä Pitkälläkadulla

Yhtenä keskustan ongelmapaikkana pidettyä Itäistä Pitkääkatua uudistettiin vuosina 2003-2004. Aikaisemmin autoilijoilla oli käytössä kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan, nyt kaitoja on yksi per suunta. Autoilijasta saattaa tuntua, että hän mutkittelee keskisaarekkeiden, ryhmityskaistojen ja pysäköintiruutujen välissä.

- Jalankulkijan turvallisuus on ollut keskeinen tekijä kadun uudistuksessa. Autoilijoilta ei ole tullut alkukritiikin jälkeen enää palautetta, Heikki Nieminen sanoo.

Muutosten myötä jalankulkijat pääsevät kadun ylitse kahdessa osassa, aikaisemmin piti ylittää yhtäjaksoisesti neljäkin kaistaa suojatiellä, koska saarekkeita ei ollut. Jalankulkijoiden turvallisuutta heikensivät myös suuret ajonopeudet.

Pysäköinnin luonne määrää ajojärjestyksen

Itäisellä Pitkälläkadulla, kuten muutamassa muussakin paikassa keskustassa on kohtia, joissa suoralla katuosuudella on kaksi kaistaa, ja niistä oikeanpuolimmaisella pysäköintipaikkoja.

Näissä tapauksissa pysäköinnin luonne määrää sen, kumpi ajokaistoista on jatkuva ja näin ollen etuajo-oikeutettu.

Mikäli oikealla kaistalla pysäköintipaikat on merkitty liikennemerkillä ja maalattu katuun, kyseessä on kiinteä este ja kapeneva tie. Tällöin oikea kaista on jatkuva ja tekee mutkan, vasemmalla kaistalla oleva autoilija on väistämisvelvollinen.

Mikäli oikealla kaistalla olevia pysäköintipaikkoja ei ole osoitettu ohjemerkeillä ja katuun maalatuilla ruuduilla, kyseessä on tilapäiseksi katsottava este. Tällöin oikealla kaistalla oleva autoilija on väistämisvelvollinen vasenta kaistaa ajavan suhteen.

TS/Jori Liimatainen<br />Itäisen Pitkäkadun ja Betaniankadun risteyksessä on suoraan ajaville vain yksi kaista, josta käännytään myös oikealle. Vasemmalle kääntyville on oma kaista. Risteykseen on suunnitteilla kadun yläpuoliset pakollista ajosuuntaa osoittavat kaistakohtaiset määräysmerkit.
TS/Jori Liimatainen
Itäisen Pitkäkadun ja Betaniankadun risteyksessä on suoraan ajaville vain yksi kaista, josta käännytään myös oikealle. Vasemmalle kääntyville on oma kaista. Risteykseen on suunnitteilla kadun yläpuoliset pakollista ajosuuntaa osoittavat kaistakohtaiset määräysmerkit.
TS/Jori Liimatainen<br />Maariankadun ja Brahenkadun risteyksessä turkulaiset osaavat ajaa oikein, mutta matkailijoiden voi olla jo vaikea löytää oikea kaista. Oikealle kääntyvien ja suoraan ajavien välissä on joukkoliikennekaista, jossa autoilijat saattavat ajaa huomaamattaan.
TS/Jori Liimatainen
Maariankadun ja Brahenkadun risteyksessä turkulaiset osaavat ajaa oikein, mutta matkailijoiden voi olla jo vaikea löytää oikea kaista. Oikealle kääntyvien ja suoraan ajavien välissä on joukkoliikennekaista, jossa autoilijat saattavat ajaa huomaamattaan.
TS/Jori Liimatainen<br />Esimerkiksi Itäisellä Pitkäkadulla on katuun maalattuja pysäköintiruutuja. Jos autoilija ei ole varma kaistojen määrästä tai polveilevan kaistan reitistä, hänen kannattaa ajaa lähempänä ruutuja kaistan oikeassa reunassa. Ruutujen päällä ei kuitenkaan saa ajaa.
TS/Jori Liimatainen
Esimerkiksi Itäisellä Pitkäkadulla on katuun maalattuja pysäköintiruutuja. Jos autoilija ei ole varma kaistojen määrästä tai polveilevan kaistan reitistä, hänen kannattaa ajaa lähempänä ruutuja kaistan oikeassa reunassa. Ruutujen päällä ei kuitenkaan saa ajaa.
TS/Jori Liimatainen<br />Katuun maalattu pysäköintiruutu saattaa aiheuttaa suoraan kulkevien kaistan polveilun vasemmalle risteyksen jälkeen. Ruutujen päällä ei saa ajaa.
TS/Jori Liimatainen
Katuun maalattu pysäköintiruutu saattaa aiheuttaa suoraan kulkevien kaistan polveilun vasemmalle risteyksen jälkeen. Ruutujen päällä ei saa ajaa.