Leveäkaistatie parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

TS/Hanna Koikkalainen<br />Tutkimusten mukaan leveäkaistaisen tien tekstiopasteilla ei ole vaikutusta ajoneuvojen sijaintiin ajokaistalla. Ohitustilanteessa ohitettava autoilija kuitenkin yleensä osaa siirtyä ajokaistan oikeaan reunaan.
TS/Hanna Koikkalainen
Tutkimusten mukaan leveäkaistaisen tien tekstiopasteilla ei ole vaikutusta ajoneuvojen sijaintiin ajokaistalla. Ohitustilanteessa ohitettava autoilija kuitenkin yleensä osaa siirtyä ajokaistan oikeaan reunaan.

JAANA KUJANEN

Leveäkaistatiellä autoilija pystyy ohittamaan omalla ajokaistalla ylittämättä keskiviivaa vastaantulevien kaistalle, jos ohitettava ajoneuvo ajaa ajokaistan oikeassa reunassa.

- Jos vastaantulevien kaistalla on ohitus meneillään, autoilijan ei ole syytä lähteä ohittamaan omallakaan kaistalla. Ajovara kahden ohittajan välissä jää liian pieneksi, toteaa tieinsinööri Päivi Nuutinen Tiehallinnosta.

Pääsääntönä on, että autoilija ajaa ajokaistan oikeassa reunassa, jolloin kaistalle jää ohitustilaa. Valtatie 7:llä Koskenkylän ja Loviisan välillä tehty tutkimus osoittaa, että ohitustilanteessa ohitettava autoilija ja mahdollinen vastaantulija osaavat ajaa ajokaistan oikeassa reunassa.

Mikäli liikennettä on vähän, autoilija saattaa valita ajopaikan vapaammin usein keskemmältä ajokaistaa. Kun takaa tuleva nopeampi ajoneuvo lähestyy, autoilija siirtyy ajokaistan oikeaan reunaan.

- Tämä vaatii takaa tulevan liikenteen jatkuvaa havainnointia ja seuraamista.

Tiehallinto on saanut palautetta leveäkaistaisen tien ajokäyttäytymisestä, etenkin siitä, että ulkomaalaiset ajoneuvot ajavat keskellä tietä ja vaikeuttavat ohittamista.

Autoilijoilta kouluarvosanaksi 8+

Päivi Nuutinen kertoo, että tienkäyttäjiltä on kysytty mielipiteitä leveäkaistatiestä. Käyttäjät pitävät tiestä, se koetaan joustavaksi ja ohitustilanteet sujuviksi.

- Perinteinen kaksikaistainen tie on saanut kouluarvosanaksi alle 7, leveäkaistatie 8+ ja normaali moottoritie 9. Tienkäyttäjät eivät luokittele leveäkaistatietä moottoritien veroiseksi, mutta selkeästi normaalia kaksikaistaista tietä paremmaksi.

Tietyyppi ei poista kokonaan vakavia kohtaamisonnettomuuksia.

- Teemme jatkuvaa onnettomuusseurantaa, koska kyseessä on uusi tietyyppi. Leveäkaistateitä on kuitenkin verrattain vähän, minkä vuoksi tuloksiin täytyy suhtautua vielä varovasti.

Nuutisen mukaan vuosilta 1999-2003 tehty turvallisuustutkimus osoittaa leveäkaistaisille teille melko hyvää tulosta.

Onnettomuuslukujen perusteella turvallisuustilanne on jonkin verran parempi kuin perinteisillä kaksikaistaisilla tietyypeillä.

- Henkilövahinkojen onnettomuusriski on ollut 20 prosenttia pienempi kuin perinteisellä moottoriliikennetiellä tai kaksikaistaisilla teillä.

Leveäkaistateitä tullaan rakentamaan tulevaisuudessa joitakin lisää ja joitakin perinteisiä, jo leveitä kaksikaistaisia teitä suunnitellaan muutettavaksi leveäkaistateiksi esimerkiksi valtatie 6:lla Kouvolan ja Lappeenrannan välillä sekä Oulun pohjoispuolella aiemmin rakennettujen leväkaistatieosuuksien jatkoksi.

Kohtaamisonnettomuus suurin riskitekijä

Liikkuvan poliisin Turun yksikön päällikkö, ylikomisario Matti Olsson kertoo, että leveäkaistatiellä kohtaamisonnettomuus on suurin riskitekijä etenkin jonomuodostelmissa.

- Riski on aina olemassa, että joku lähtee jonossa ohittamaan. Jos keskiviiva joudutaan ylittämään, kohtaamisonnettomuuden riski kasvaa.

Olsson muistuttaa, että jos keskikaista joudutaan ylittämään, vastaantulijoiden kaistan on oltava mahdollisimman pitkän matkaa vapaana. Ja jos keskikaistalla on keltainen viiva, sen yli tai päälle ei saa ajaa.

Ajoradan reunaviivan ylittäminen ja siirtyminen kapealle pientareelle mahdollistaa joustavan ohituksen.

- Pientareelle oikeaan reunaan voi väliaikaisesti väistää, mutta pientareella liikkujille ei saa aiheuttaa vaaraa, Olsson sanoo.

Leveäkaistatiellä olevan ohituskieltomerkin alueella ohittaminen on kielletty myös omalla kaistalla. Silloin moottoriajoneuvon kuljettaja saa ohittaa vain kaksipyöräisen mopon tai moottoripyörän, mutta ei esimerkiksi sivuvaunullista moottoripyörää. Moottoripyörä taas ei saa ohittaa autoa ohituskieltoalueella.