Alkoholi saattaa pelastaa
aivovammapotilaita

Humalatila saattaa auttaa äkillisen aivonvamman saaneita potilaita selviämään hengissä, osoittaa Kalifornian yliopistossa tehty tutkimus. Alkoholilla on jo aiemmin osoitettu olevan samanlaisia vaikutuksia eläinkokeissa, mutta vaikutusmekanismia ei vielä tunneta.

Tutkijat kävivät läpi 38 000 sairaalahoitoa saaneen aivovammapotilaan tiedot. Potilaista 38 prosentilla oli veressä alkoholia sairaalaan tuotaessa. Laskelmien mukaan jokaista sataa kuollutta kohden, jonka veressä ei ollut alkoholia, kuoli vain 88 potilasta, jonka veressä oli alkoholia.

Alkoholia nauttineet olivat yleensä hieman nuorempia ja lievemmin vammautuneita kuin selvin päin vammautuneet, mutta tutkijoiden mukaan tämä ei yksistään selittänyt alkoholin ja kuolleisuuden yhteyttä.

Alkoholista saattaa olla aivovammapotilaan hoitotilanteessa hyötyä, mutta tutkimuksen tekijät muistuttavat, että alkoholi on myös merkittävä aivovammojen ja kuolemantapausten aiheuttaja esimerkiksi liikenteessä.

Tutkimus julkaistiin Archives of Surgery -lehdessä.