Teemat

Uudet haitta-aineet
kiihdyttävät muutosta

Uudet uhkakuvat varjostavat joulukuussa Kööpenhaminassa järjestettävän YK:n ilmastokokouksen onnistumista. Vaikka lähes kaikki ovat yksimielisiä maapallon ilmakehää lämmittävien niin kutsuttujen kasvihuonekaasujen päästöjen vähennyksistä, yhteiseen sopimukseen pääsy tuntuu ainakin valmistelutyön nykyvaiheessa epätodennäköiseltä. Näin siitä huolimatta, että neuvottelujen kohteena on ollut pääosin vain tärkein kasvihuonekaasu hiilidioksidi. Mutta vaikka valtioiden johtajat pääsisivät sopimukseen hiilidioksidipäästöjen leikkaamisesta parillakymmenellä prosentilla vuoden 1990 tasolta vuoteen 2020 mennessä, monta uhkaa jää ratkaisematta.

Viimeisimpinä vaarana ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun onnistumiselle on havainto, jonka mukaan yläilmakehän otsonikerroksen suojelusopimuksen perusteella käyttöön otetut uudet kemikaalit lämmittävät maapalloa enemmän kuin nykyiset laskelmat ja mallit olettavat. Otsonikerrokselle täysin turvalliset vetyä, fluoria ja hiiltä sisältävät yhdisteet (HFC-yhdisteet) lämmittävät jo nyt maapalloa enemmän kuin kiinteistöjen aiheuttama hiilidioksidikuormitus. Kaikkien otsonikerrosta tuhoavien ja niiden korvikkeiksi kehitettyjen yhdisteiden yhteinen osuus ilmaston lämpenemiseen johtavista kemikaaleista on tätä nykyä noin 20 prosenttia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tulevaisuudessa HFC-yhdisteiden merkitys kasvaa nopeasti. Näitä etenkin jääkaapeissa ja muissa kylmälaitteissa käytettäviä kemikaaleja tarvitaan jättimäisiä määriä kehittyvissä nopean talouskasvun maissa. Vuoteen 2050 mennessä kehittyvien maiden HFC-kulutus on 8–10 kertaa suurempaa kuin rikkaissa teollisuusmaissa, osoittaa Alankomaiden ympäristöntutkimuskeskuksen asiantuntijan Guus Veldersin vastikään Yhdysvaltain tiedeakatemian julkaisusarjassa ilmestynyt katsaus.

Tilanne on vaikea, sillä HFC-yhdisteet korvaavat otsonikerrosta pahiten tuhoavia ja nyttemmin kiellettyjä klooria ja bromia sisältäviä synteettisiä kemikaaleja, joten näitä ei voida kieltää, jos tilalle ei saada sekä otsonikerrokselle että ilmastonmuutoksen hillitsemiselle myönteisiä vaihtoehtoja. Ainakaan vielä tällaisia aineita ei ole käytettävissä.