Metsäluonnon suojelun
rahoitus kolminkertaiseksi

Luonnon monimuotoisuuden suojelulle luvataan ensi vuoden budjettiin lisää määrärahoja. Ympäristöministeriö esittää valtion tulo- ja menoarvioon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävälle Metso-ohjelmalle lähes kolme kertaa suurempia määrärahoja kuin hankkeella on nyt käytettävissään. Etelä-Suomen metsien Metso-suojeluohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisiin suojelualoitteisiin.

Metso vie valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston toteuttamiseen varatusta 36,5 miljoonasta eurosta 22,5 miljoonaa euroa.

Uusia ympäristöhankkeita ovat kansallispuistojen kunnossapitotyöt, joita kohdistetaan heikon työllisyyden alueille. Budjettirahoitusta ovat saamassa Pallas-Yllästunturin kansallispuisto sekä Pyhä-Luoston kansallispuiston luonto- ja kulttuurikeskuksen rakentamishanke.