Linnén kasvikokoelmille historiallinen geenikartoitus

Luonnontieteen systemaattisen järjestelmän kehittäjän Carl von Linnén keräämiä kuivattuja kasvinäytteitä selvitetään ennen näkemättömässä DNA-kartoituksessa. Aikaisemmin ei ole tutkittu yli 200 vuotta vanhojen kasvinäytteiden perintötekijöiden salaisuuksia yhtä tarkasti kuin Taxon -tiedelehdessä professori Katarina Andreasenin johdolla julkaistussa tutkimuksessa.

Herbaarionäytteiden lisäksi tutkijoita kiinnostavat Linnén vanhan, Uppsalan lähistöllä sijaitsevan kotitalon puutarhan nykyiset kasvit. Tavoitteena on selvittää, ovatko puutarhassa kukoistavat kasvit alkuperältään samoja, jotka Linné oppilaineen istutti 1700-luvulla.