Liikenne

Lunastusauton korjaus
vaatii entistä enemmän taitoa

Timo Virranheimo sovittaa korjattua puskuria korjattuun etulokasuojaan. Pienten vaurioiden korjaaminen tehdään edelleen osia vaihtamatta. Myös vaurioituneita muoviosia on mahdollista korjata.
Timo Virranheimo sovittaa korjattua puskuria korjattuun etulokasuojaan. Pienten vaurioiden korjaaminen tehdään edelleen osia vaihtamatta. Myös vaurioituneita muoviosia on mahdollista korjata.

Lunastetun auton korjaamisen suurin ongelma on syntyneiden vaurioiden määrittely.

– Vauriokorjauksien ongelma kiteytyy sen määrittelyyn, minkä tyyppinen vaurio on kyseessä, mitä autolle on oikeastaan tapahtunut sekä miten ja millaisin korjausmenetelmin se pitäisi korjata. Lisäksi pitäisi korjauskustannuksien perusteella päättää, lunastetaanko auto vai korjataanko se, kouluttaja Kari Kaaja TTS Koriakatemiasta kertoo.

Kun syntyneet vauriot ja mahdollisuudet auton korjaamiseen on selvitetty, pitää korjaus vielä osata tehdä oikein. Uusissa autoissa ei oikeastaan voida puhua korjaamisesta, sillä usein kyse on osien vaihtamisesta uusiin.

– Suurin syy korjausmenetelmien muuttumiseen on uusien autojen rakenteiden, käytettävien materiaalien ja liitostekniikoiden muuttuminen. Ne ovat kehittyneet, koska autonvalmistajat haluavat tuotteidensa pärjäävän törmäystesteissä. Esimerkiksi niin sanottu kyljen tolppatesti vaatii kylkirakenteilta todella suuria lujuuksia, Kaaja tietää.

Kaikkia korinosia ei silti edelleenkään vaihdeta, vaan tiettyjä rakenteita ja materiaaleja on mahdollista oikaista tai muuten korjata. Kun vauriot ovat niin sanotuilla törmäysmuutosalueilla auton etu- tai takaosassa ennen etu- tai taka-akseliston kiinnityksiä, pienehköt muodonmuutokset ovat korjattavissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tietotaidon on kuitenkin oltava kohdallaan, sillä uudet, entistä lujemmat materiaalit käyttäytyvät kolaritilanteessa hyvin eri tavalla kuin perinteiset materiaalit. Esimerkiksi lämpökarkaistussa booriteräksessä ja suuremman lujuuden omaavissa teräksissä muodonmuutoksessa tapahtuva venymä on minimaalisen pieni, jolloin teräkset pääsääntöisesti repeävät. Kun tällaisia materiaaleja korjataan väärin, rakenteet voivat heikentyä jopa 60 prosenttia alkuperäisestä.

– Jos muodonmuutosalueet korjataan väärin, voivat turvalaitteiden törmäysanturit ja ohjainlaite saada seuraavan kolarin sattuessa väärää informaatiota. Silloin turvavöiden kiristys ja turvatyynyjen laukeaminen tapahtuvat väärään aikaan. Seurauksia voi vain arvailla.

Lunastuskuntoisia autoja korjataan takaisin tieliikenteeseen suurelta osin yksityisten henkilöiden toimesta. Korjausmenetelmissä tapahtuneet muutokset koskevat kuitenkin mitä suurimmassa määrin myös kaupallisia vauriokorjaamoja.

Vuoden 2007 alussa astuivat voimaan uudistetut moottoriajoneuvojen korjausehdot. Niissä edellytetään, että korjaamo suorittaa korjauksen auton valmistajan ohjeiden mukaan. Tätä varten korjaamolla pitää olla käytettävissä kyseisen automallin korjausohjeet. Pääsääntöisesti kaikkien autojen korjausohjeet ovat saatavissa internetistä. Tekijöiltä vaaditaankin tänä päivänä tietokoneen käyttövalmiuksia sekä kielitaitoa, koska kaikki valmistajat eivät käännätä korjausohjeitaan suomeksi.

– Pahimmassa tapauksessa korjausohjeiden noudattaminen edellyttää korjaamolta suurehkoja investointeja laitehankintoihin, Kaaja muistuttaa.

Timo Virranheimo Kolarikorjaus T. Virranheimolta ei pidä lunastuskuntoisen auton kunnostamista korjaamolla järkevänä ajatuksena.

– Jos auto päätyy lunastukseen, sen kunnostamisen korjaamossa on laskettu käyvän liian kalliiksi. Jos korjauksen osaa tehdä itse tai tietää saavansa tarvittavat osat jostain halvalla, niin silloin korjaamiseen kannattaa ryhtyä, Virranheimo toteaa.

Toni Laaksonen valmistelee puskuria maalattavaksi.
Toni Laaksonen valmistelee puskuria maalattavaksi.
Osia vaihtamalla vakavastikin vaurioitunut auto on mahdollista korjata uuden veroiseksi, joskus jopa uutta paremmaksi.
Osia vaihtamalla vakavastikin vaurioitunut auto on mahdollista korjata uuden veroiseksi, joskus jopa uutta paremmaksi.
Puskuri hioutuu maalausvalmiiksi Automaalaamo Salmi Oy:n Toni Laaksosen käsittelyssä.
Puskuri hioutuu maalausvalmiiksi Automaalaamo Salmi Oy:n Toni Laaksosen käsittelyssä.