Nuoret

Gradun aihe löytyi läheltä omaa arkea – Kysyimme vinkit, joilla opinnäytetyön teko onnistuu helpommin

ADA NYMAN
Juulia Möksy työsti graduaan puolitoista vuotta töiden ja muiden opintojen ohella.
Juulia Möksy työsti graduaan puolitoista vuotta töiden ja muiden opintojen ohella.

Nuoret

TS Nuoret -toimitus katsoo Turkua nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta. Lähetä juttuvinkki: ts.nuoret@ts.fi

Vaativa työ,joka on opiskelijalle tärkeä, mutta ei elämää suurempi, kiteyttää Turun yliopistossa opettava korkeakoulututkija Hanna Nori pohtiessaan opinnäytetyön merkitystä. Tämän tietävät pro gradu -tutkielmansa samassa yliopistossa hiljattain tehneet Juulia Möksy, 26, ja Inka-Riina Rannikko, 23.

Möksy käsitteli gradussaan vaateteollisuuden siirtymää kiertotalouteen. Hän haastatteli tutkimustaan varten suomalaisia vaateteollisuuden yrittäjiä.

– Tarkoitukseni oli selvittää, millaisena yrittäjät näkevät kuluttajien roolin vaateteollisuuden muutoksessa ja millaisena he kokevat oman roolinsa, hän selventää.

Rannikko puolestaan tutki gradussaan yliopisto-opiskelijoiden opiskelu-uupumusta ja voimavaroja.

– Tarkastelin aihetta uupumuksen ilmenemismuotojen, kuten kyynisyyden ja riittämättömyyden, ja niiltä suojaavien tekijöiden, kuten itsetunnon ja optimismin kautta, hän taustoittaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Turkulaisopiskelijat valitsivat graduaiheensa yhteneväisistä syistä: oma kiinnostus, ajankohtaisuus ja pohjalla kandi samasta teemasta.

Rannikko kertoo, että piti tärkeänä opiskelijoilla valitettavan yleisen uupumuksen tutkimista sekä heidän äänensä kuulemista.

Möksy taas kertoo olleensa kiinnostunut kestävästä kehityksestä koko opintojen ajan. Hän painotti kuluttajanäkökulmaa, koska sitä on tutkittu vähemmän.

”Gradun teko vaatii aikataulutusta.”

Juulia Möksy

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella työskentelevä Hanna Norialoitti graduohjaajana korona-aikana juuri, kun rajoitukset siirsivät tapaamiset etäyhteyksien varaan. Se verotti opiskelijoiden jaksamista. Nyt tilanne on palautunut normaaliksi, mutta jälkiä on jäänyt.

– Kaikki opiskelijat eivät ole valmistuneet ja osalla paluu lähitapaamisiin on ollut haastavaa. Huomaan opiskelijoissa muutoinkin hajontaa. Osa on hyvin itsenäisiä, osa taas tarvitsee paljon apua, Nori kuvaa.

Ohjaajan rooli on tarjota opiskelijalle gradua varten tukea niin sisällön, menetelmän kuin henkisen puolen kanssa sekä toimia toisena arvioitsijana.

Nori korostaa gradun ahertamisen olevan työtä, joka vaatii aikaa ja vaivaa, eikä ikäviltä tunteilta aina vältytä. Prosessi kysyy siten tekijältään itsenäisyyttä ja sinnikkyyttä.

Ohjaaja muistuttaa, että opiskelijoita tavataan yksittäin ja ryhmässä matkan varrella, mutta tärkein työ tehdään omalla koneella. Hän vinkkaakin valitsemaan selkeän aiheen johon sitoutuu ja hyödyntämään jo olemassa olevia aineistoja – luettavaa ja kirjoitettavaa syntyy joka tapauksessa.

Sekä Möksyn ettäRannikon graduprosessi sisälsi haasteita ja onnistumisen tunteita. Rannikko kertoo kokeneensa innostusta mieleisen aiheen tutkimisesta mutta turhautumista, koska gradun kirjoittaminen vei aikaa. Välillä hän koki tuntemuksia siitä, että tekee jotain väärin tai ei osaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Pitkään kirjoitusprosessiin kuuluu luonnollisesti hetkiä, jolloin työ etenee kevyesti. Toisaalta välillä tulee aikoja, jolloin työn eteenpäin vieminen tuntuu raskaammalta. Gradun teko vaatii aikataulutusta, Möksy komppaa.

Opintojaan paketoiville nuorille graduprosessi antoi ajateltavaa: Möksylle selvisi, että kuluttajien rooli toimijoina on merkittävä kiertotalouteen siirtymisessä ja vaikuttaa olennaisesti siihen, että siirtymä on mahdollinen. Hän toivoo, että alan vastuullisuuteen kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota, sillä tällä hetkellä luonnonvarojen kulutus on kestämättömällä pohjalla.

Rannikolla vahvistui näkemys siitä, kuinka tärkeää on tutkia opiskelijoiden jaksamista ja nuorten hyvinvointia, sillä opiskeluaikainen hyvinvointi vaikuttaa työelämässä jaksamiseen.

– Toivon, että tuloksiin puututaan eikä vain todeta, että asiat ovat huonosti.